1. Креирајте нов Профил

Прво што вие е потребно е да креитате профил за да можете да испратите нови огласи и да контактирате со заинтересираните купувачи.

2. Испратете Оглас

Откако ќе ја креирате вашата сметка-профил, време е да ги понудите вашите продукти преку поставување на нов оглас. Притиснете на Внеси Оглас и испратете ги информациите за продуктот кој го нудите. Користете што повеке информации да го опишете продуктот во целост.

3. Сега почнете да заработувате

Сега седете и релаксирајтесе, и чекајте некој од потенциалните купувачи да ве контактира во врска со некој од продуктите што ги нудите преку објавените огласи.